Lacul Cincis

Lacul Cincis

Pe acest site puteti afla mai multe despre masivul lac.Lacul Cincis.

Bun venit pe Site-ul oficial al Lacului Cincis!

Vreti un vaporas care sa circule pe lac?

Nu (8 | 11%)
Da (65 | 89%)

Constructie

Constructie

06_big.jpg
Funcţiunile lucrării

Amenajarea hidrotehnică Cinciş – Cerna a fost proiectată şi construită prin acumularea scurgerii naturale a râului Cerna pentru următoarele scopuri :

Folosinţe de apă determinate
Producerea energiei electrice
Apărarea împotriva inundaţiilor
Corespunzător indicelui de risc asociat barajului CINCIŞ – CERNA: RB =0,408, acesta se încadrează în categoria de importanţă:

B – BARAJ DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ
Parametrii caracteristici al lacului de acumulareLacul Cinciş se împarte în următoarele zone distincte din punct de vedere al posibilităţilor de exploatare:

Zona 1 între talveg (260 mdM) şi baza golirii de fund (264,5 mdM) cu un volum de 0,004 mil.m3. Acest volum este sacrificat colmatărilor prin depunerile de aluviuni transportate de râul Cerna (volum mort).

Zona 2 între baza golirii de fund (264,5 mdM) şi baza conductei de priză (268 mdM), cu un volum de 0,227 mil.m3. Acest volum este utilizat în cazuri excepţionale în urma unui şir de ani secetoşi prin golirea de fund suplimentând apele Runcului la priza Cerna. Reprezintă volumul evacuabil sub nivelul prizei.Zona 3 între 268 mdM şi nivelul minim de exploatare (270 mdM), cu un volum de 0,467 mil.m3. Poate fi utilizat prin priza sau prin golirea de fund. Împreună cu volumul de la punctul anterior însumează 0,694 mil.m3 şi constituie rezerva de fier.Zona 4 între 270 mdM şi NNR (nivel normal de retenţie) (293,5 mdM) cu un volum de 26,506 mil.m3. Se exploatează integral prin aducţiune, axul prizei fiind la 268,5 mdM, iar cota de livrare a apei la castelul de echilibru este 261 – 268,5 mdM în funcţie de debitul consumat.

Reprezintă volumul util de exploatare, nedeversabil.

Împreună cu cei 0,467 mil.m3 de la punctul anterior reprezintă volumul util maxim teoretic: 26,973 mil.m3.Zona 5 între creasta orificiilor deversoare (293,5 mdM) şi creasta câmpurilor deversoare (297 mdM), cu un volum de 8,666 mil.m3. Reprezintă volumul de atenuare a viiturilor deversat controlat prin orificii pentru decalarea viiturii pe Cerna faţă de viiturile din aval Runc şi Zlaşti.

Cota de 297 mdM reprezintă nivelul maxim de exploatare, iar volumul corespunzător de 35,87 mil.m3 reprezintă volumul brut maxim.

Zona 6 între 297 mdM şi 300 mdM cota coronamentului, cu un volum de 7,43 mil.m3. Reprezintă volumul de gardă (volumul peste creasta deversorului).

Totalul de 43,3 mil.m3 reprezintă volumul global al lacului.

Caracteristici tehnici şi constructive ale lucrării
CARACTERISTICI TEHNICE ALE ACUMULĂRIIa. nivele determinate de caracteristicile constructive:

-nivel talveg: 260 mdM
-nivel fundaţie: 252 mdM
-nivel ax golire de fund: 265 mdM
-nivel ax priză: 268,5 mdM
-nivel creastă orificii de deversare: 293,5 mdM
-nivel creastă câmpuri deversoare: 297 mdM
-nivel coronament: 300 mdMb. nivele determinate de condiţiile de exploatare:

-nivel minim de exploatare: 270 mdM
-nivel normal de retenţie: 293,5 mdM
-nivel maxim extraordinar: 297 mdMc. volume determinate de caracteristicile constructive: (mil.m3)

-volum neevacuabil: 0,004; 260 – 264,5 mdM
-volum evacuabil sub nivelul prizei: 0,227; 264,5 – 268 mdM
-volum mort: 0,004; 260 – 264,5 mdM
-volum util maxim teoretic: 26,973; 268 – 293,5 mdM
-volum brut maxim teoretic: 35,87; 260 – 297 mdMd. volume determinate de condiţiile de exploatare: (mil.m3)

-volum de rezervă: 0,694; 264,5 – 270 mdM
-volum util: 26,506; 270 – 293,5 mdM
-volum brut: 27,204; 260 – 293,5 mdM
-volum de atenuare a viiturilor: 8,666; 293,5 – 297 mdM
-volum global: 43,3; 260 – 300 mdM
-volum de gardă: 7,43; 297 – 300 mdM
-volum regularizare: 35,172; 270 – 297 mdM
-volum utilizat pentru gospodărirea apelor mari: 8,666; 293,5 – 297 mdMe. suprafeţe caracteristice (ha)

-la nivel minim de exploatare: 60
-la NNR: 179,24
-la nivel maxim teoretic: 242
-la nivelul coronamentului: 266

CARACTERISTICI TEHNICE ALE BARAJULUI

a. Tip, material de construcţie :

§ tip: Baraj de beton în arc; înălţimea totală este de 48 m de la talpa fundaţiei, inclusiv adâncimea de fundaţie.

În secţiunea centrală barajul are 4,5 m la coronament şi 14 m la bază. Raza medie la coronament este 92,10 m, unghiul la centru 1380.

Barajul s-a executat din 19 ploturi cu distanţă între axe de 12 m, cu excepţia ploturilor extreme lungi de 8,2 respectiv 9,4 m.

După raportul L/H = 4,6 poate fi considerat baraj de greutate în arc.

b. Geologia amplasamentului :

§ Roca de bază (şisturi cuarţitice, clorite sericitoase, injectate cu cuarţ) este omogenă, lipsită de falii şi cu strat alterat relativ subţire, omogenă şi din punct de vedere al caracteristicilor fizico-mecanice.

§ Coeficienţii geotehnici:

-greutate volumetrică 2,6 – 2,8 t/m3
-rezistenţa admisibilă: 25 daN/m2
-modul de elasticitate: 80000 daN/m2

§ Stratificaţie: În zona barajului planele de şistuozitate sunt orientate N 800 – E-NE / 60 – 800 S adică aproape normal pe vale, formând cu râul Cerna un unghi de 500 şi cu căderea în amonte, situaţie în care eforturile date de baraj se transmit favorabil pe ambii versanţi.

c. Caracteristici constructive :

-lungimea frontului de barare – 221 m
-lăţimea la bază (ampriza) – 14 m
-înălţimea constructivă – 48 m
-cota fundaţiei – 252 mdM
-cota talvegului la baraj – 260 mdM
-cota coronamentului – 300 mdM

d. Etanşare baraj :

Încercările de permeabilitate au arătat că betonul nu a fost străpuns la presiuni de 9 at.

Rosturile dintre ploturi au fost injectate pe o suprafaţă totală de 4500 m2. Pentru injectare sorturile au fost împărţite în câmpuri – 12 m pe verticală – izolate cu tablă zincată sau de cupru (spre amonte).

e. Elemente de etanşare în profunzime :

La barajul Cinciş, datorită condiţiilor geologice şi structurale au fost realizate două şiruri de foraje (amonte şi aval), în total 165 foraje.

-şirul amonte cu 18 – 20 m adâncime în rocă pe versanţi şi 40 – 45 m în zona centrală.
-şirul aval cu 20 m în versanţi şi 35 – 40 m în zona centrală

Pe versanţi voalul de etanşare din circuit depăşeşte cu 5 m cota coronamentului.

f. Caracteristici coronament :

-carosabil la cota 300 m
-lăţime 5,5 m asfaltat
-balustradă amonte şi aval din beton cu h = 0,8 m şi mână curentă de 0,2 m
-iluminat local cu corpuri de iluminatg. Alte componente: puţul pendulului

Este amplasat în plotul nr.9 de la cota 267 mdM până la cota 262 mdM. Are diametrul 1,5 m. În partea superioară se continuă cu un tronson de ţeavă Dn 400 mm încadrat în beton până la cota 300 mdM prin interiorul pilei deversorului.

Accesul este permis prin uşa de la cota 267 mdM şi scara de coborâre.ELEMENTE COMPONENTE ALE LUCRĂRII

a. Descărcătorii de suprafaţă :

Caracteristici constructiveTip Câmpuri deversoare Orificii deversoare
Amplasament 297 mdM 293,5 mdM
Material de execuţie beton beton
Lungimea frontului deversant 5 x 6,4 m 4 x 2 m
Dimensiuni 6,4 x 3 m 2 x 1,6 m
Număr elemente 5 4


Caracteristici funcţionale
Orificii deversoare: 45 m3/s la H = 300 mdM
Câmpuri deversoare: 320 m3/s la H= 300 mdM

b. Golirea de fund

Caracteristici constructive

-tip: conductă de oţel f 1000 mm având la intrare o trompă – reducţie f 1000 mm. Priza golirii de fund este protejată cu un grătar rar în formă de calotă sferică cu lumina de 120 mm, realizat din ţevi de oţel f 100 mm calculat la o sarcină de 52 tf.

-dimensiuni: 1000 / 800 mm cu axul la 265 mdM
-echipament hidromecanic aferent:

– vană fluture f 800 mm cu reductor şi coloană de manevră

– vana conică f 800 mm cu coloană de manevră şi acţionare manuală prin lanţ Gall.

– vane f150 mm pentru asigurarea debitului salubru

Golirea de fund evacuează 14,2 m3/s la H= 300 mdM.

Caracteristicile evacuatorilor de ape mari


H, mdM Orificii Deversori, m3/s Golire fund, m3/s
293,5 - - 11,2
294,0 6,5 - 11,4
294,5 13,5 - 11,6
295,0 19,5 - 12,0
295,5 24,0 - 12,2
296,0 27,5 - 12,4
296,5 31,0 - 12,6
297,0 33,5 - 12,8
297,5 36,0 62,0 13,2
298,0 38,0 114,0 13,4
298,5 40,0 146,0 13,6
299,0 42,5 180,0 13,8
299,5 44,0 230,0 14,0
300,0 45,5 320,0 14,2
c. Priza de apă
Caracteristici constructive
– amplasament: plotul nr.7, cu axul la cota 268,5 mdM
– tip : conductă de oţel f 1000 mm având la intrare o trompă reducţie f 1000 mm şi cu grătar de protecţie din bare metalice cu lumina de 30 mm şi suprafaţa de 15 m2 rezultând v= 0,25 m/s
– echipament hidromecanic aferent:
– vana fluture f 1000 mm – vană de siguranţă cu rol de închidere automată a aducţiunii în caz de avarie, având şi comandă manuală de închidere şi deschidere. Vana este deservită funcţional de un servomotor hidraulic legat de o contragreutate şi de un venturimetru f 1000/ f 625 mm instalat pe conducta principală în amonte de vană ca element de măsură a debitului şi comandată automată de închidere la avarie.Declanşarea închiderii la avarie este comandată de diferenţa de presiune.
– vană fluture f 800 mm cu reductor şi coloană de manevră
- vana conică f 800 mm – se compune dintr-o carcasă cilindrică sudată cu nervuri şi un con de disipare a jetului de apă. Închiderea şi deschiderea vanei se realizează cu ajutorul unui manşon exterior care culisează pe carcasa cilindrică. Deplasarea manşonului se realizează prin intermediul a două şuruburi cu filet trapezoidal (unul cu filet dreapta, celălalt stânga) acţionate de două angrenaje cu roţi conice cuplate la un ax comun. Acesta primeşte mişcarea de la o coloană de manevră cu acţionare manuală .
– reductor de presiune-incintă betonată şi blindată cu tablă de 10 mm cu rol de disipare a energiei apei, volum de 80 mc.
– grătarul de liniştire – este montat în puţul vanei conice la cota 265,65 mdM.
- instalaţia de batardouri 2 bucăţi 1,1 x 1,2 m

Caracteristici funcţionale

Q = 2 m3/s la cota 269,60 mdM
Q = 4 m3/s la cota minimă 272,80 mdM

La cota superioară este necesară reglarea debitului prin vana conică a reductorului de presiune, întrucât la NNR debitul Q>Q galeriei.

d. Disipator de energie

-tip: cu salt hidraulic
-părţi componente: bazin betonat
-dimensiuni şi cote caracteristice:

L = 20 m
l = 28,30 m la bază şi 30,80 m la parametrul aval
h = 9 m (între cotele 258 mdM şi 267 mdM)

Pragul deversor de la racordul cu albia are înălţimea de 2,0 m de la radierul disipatorului.

sursa: http://www.directiaapelormures.ro/sga_hunedoara.htmlBarajul Cinciş (Teliuc) de pe râul Cerna ardeleană, a fost realizat în scopul asigurării necesarului de apă industrială a Combinatului Siderurgic Hunedoara care a cunoscut, după anul 1948, o dezvoltare impetuoasă în domeniul siderurgic şi metalurgic.
Amplasamentul barajului a fost ales la cca. 6,5 km în amonte de oraşul Hunedoara pe versantul estic al masivului muntos Poiana Ruscă, după confluenţa cu râul Runcu, acolo unde condiţiile geo-morfologice au fost cele mai favorabile. Valea râului era îngustă, cu versanţi simetrici înclinaţi la 45 – 55º, cu roca la zi şi de bună calitate, cu depuneri aluvionare în albie în straturi de mică grosime. Compararea mai multor variante studiate, au dus la soluţia unui baraj arcuit din beton, având caracteristicile din caseta alăturată. De completat cu grosimea la bază – 14,00 m şi la coronament 4,5 m; din volumul total de 43,5 milioane de m³, volumul util este de 27,4 milioane de m³.
Pentru descărcarea apelor mari s-a prevăzut un deversor frontal liber, amplasat în ploturile centrale, având 5 deschideri de 6,40 m si 4 orificii de 1,50 x 0,60 m, putându-se evacua un debit de 250 m³/s. În baraj s-a înglobat o conductă metalică cu Ø=800 mm, pentru a servi ca golire de fund. La extremitatea aval a golirii de fund s-au prevăzut două vane, una de serviciu şi una de revizie, dispuse într-o clădire construită la piciorul aval al barajului. Barajul a mai fost prevăzut cu o priză de apă pentru alimentarea Beneficiarului, Combinatul Siderurgic Hunedoara.
Execuţia barajului a durat 14 luni, din Aprilie 1963 până în mai 1964, pentru care, principalele cantităţi de lucrări au fost: săpături – 36.250 m³; betoane 62.000 m³.
De menţionat că pentru prepararea betonului, din lipsa nisipului în amplasament, s-a folosit nisip de concasaj produs la faţa locului.

TIP CONSTRUCŢIE: Lucrări Hidroenergetice
BENEFICIAR: CS Hunedoara
EXECUTANT: Hidroconstrucţia S.A., sucursala Râul Mare Retezat
PERIOADA LUCRĂRILOR: 1964
DATE TEHNICE: Barajul CINCIŞ
Beneficiar CS Hunedoara
Proiectant ISPH
Râul Cerna
Tipul barajului VA
Tipul etanşării x
Cota la coronament m 308.00
Înălţimea barajului m 48.30
Lungimea barajului m 220.00
Volumul barajului th.m³ 56.00
Volumul acumulării milioane.m³ 43.30
Scopul acumulării HSR
Anul PIF 1964
lacul_cincis_vila_rares_041.jpg
Partea de jos a paginii web
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one